Styrelsen

Ordförande - Victor Caldarulo

Ordförande

Kassör - Dan Karlsson

Kassör

Vice Ordförande - Christian Hammarström

Vice Ordförande

Sekreterare - Vakant

Sekreterare

Ledamot - Jesper Jaxing

Ledamot

Ledamot - Samuel Garheden

Ledamot

Suppleant - Anton Hall

Suppleant

Suppleant - David Sundvall

Suppleant